Vô cùng xúc động được tin

Bạn Đặng Ngọc Lê
Pháp Danh  Diệu Ngọc  

Thất Lộc ngày 7 tháng 3 năm 2012, nhằm ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Thìn tại Virginia U.S.A. Hưởng thọ 65 tuổi.

 Chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến, xin cầu nguyện hương linh bạn hiền sớm tiêu diêu nơi miền cực lạcBạn đồng môn trong nước cũng như Hải Ngoại
Bè bạn và Thân Hữu trong nước cũng như Hải Ngoại


Thư cảm tạ của gia đình bạn Đặng Ngọc Lê.

Hình đám tang của bạn Ngọc Lê.