Vô cùng xúc động được tin Thầy:

Đinh Minh Hồng
Pháp danh: Thông Tông

Tạ thế ngày 27 tháng 11 năm 2009 nhằm ngày 11 tháng 10 năm Kỷ Sửu tại An Phú Việt Nam.

 Chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến xin cầu nguyện hương linh Thầy Thông Tông sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Cựu học sinh Trường Tiểu Học An Phú