Vô cùng xúc động được tin cô

Trần Thị Kiêm Tiếng   
Hiền thê của Thầy:
Lê Tấn Phước

Từ trần ngày 26 tháng 6 năm 2009 nhằm ngày 4 tháng 5 năm Kỷ Sửu
tại Việt Nam. Hưởng thọ 65 tuổi.

 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương linh người quá cố sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Thủ Khoa Nghĩa
Cựu học sinh trường Trung Học Thủ Khoa Nghĩa
Quí vị có thể chia buồn với Thầy Phước qua điện thoại: 84 8 3970 2535


Trở lại trang trước