Vô cùng xúc động được tin bà  

Nguyễn Thị Lành   
là em của Ông Nguyễn Văn Phiên (California)
chị của anh Võ Văn Bảy (Vũ Thất) (Maryland)
Mẹ của Tô Thị Mỷ Dung (Maryland)

Từ trần vào lúc 11 giờ tối ngày 13 tháng 10 năm 2007 nhằm ngày 3 tháng 9 năm Đinh Hợi tại Tân Châu - AnGiang hưởng thọ 74 tuổi.

 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương linh người quá cố sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Ban biên tập Thất Sơn Châu Đốc


Xin có đôi lời về bà Nguyễn Thị Lành

Bà Nguyễn Thị Lành thường gọi "Cô Mụ Năm" là người duy nhất ở trạm xá Sản Khoa trong cái xóm nghèo khổ của xả Châu Phong. Cô Năm đã giúp biết bao nhiêu đứa bé ra đời trong ngôi nhà sàn cất lẩn lộn với người Chăm, trong số những đứa bé đó có con gái út của tôi sanh năm 1976 vì tôi tin cô có nhiều kinh nghiệm hơn bác sĩ, y tá ở bịnh viện Châu Đốc lúc bấy giờ. Cô là người tận tụy với nghề nghiệp, cô là cái phao cho những người đàn bà "qua biển mồ côi một mình". Nay Cô Năm đã ra đi xin thay mặt bà con của xã Châu Phong thành kính chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc hương linh cô sớm được siêu sinh tịnh độ

Gia đình Đoàn Đông và Lộc-Tưởng

 

 

Trở lại trang trước