Vô cùng xúc động được tin

Bà Đặng thị Yều

nhạc mẫu của anh Trần Bá Hiền

Thất Lộc ngày 30 tháng 12 năm 2010, nhằm ngày 25 tháng 11 năm Canh Dần tại thị trấn Nhà Bàng, Châu Đốc. Hưởng thọ 78 tuổi..

 Chúng tôi thành kính chia buồn cùng anh Hiền và gia đình, xin cầu nguyện hương linh người quá cố sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Thân hữu Miami,Jacksonvill,Florida
Thân hữu Sacramento,California
Thân hữu Tân châu,Châu đốc hải ngoại
Cựu học sinh trung học Thủ Khoa Nghĩa.