Phân Ưu


Vô cùng xúc động được tin bác  

Vũ Thị Vân   
thân mẫu của anh Đinh Vũ Kính, Đinh Vũ Kỳ, Đinh Vũ Dũng

Từ trần lúc 3 giờ ngày 24 tháng 04 năm 2007 nhằm ngày 8 tháng 3 năm Đinh Hợi tại bệnh viện P.A. Brisbane, Australia Hưởng thọ 86 tuổi.

 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương linh người quá cố sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Thân Hữu Thất Sơn Châu Đốc và cựu học sinh Trường Trung Học Thủ Khoa Nghĩa

 

 

Trở lại trang trước