Vô cùng xúc động được tin:

Ông Dương Công Mới
Thân Phụ anh Dương Công Cường

Đã từ trần ngày 18 tháng 12 năm 2011, lúc 1 giờ (giờ VN). Nhằm ngày 24 tháng 11 Âm lịch năm Tân Mão
tại thị xã Châu Đốc. Hưởng thọ 94.

 Chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến, xin cầu nguyện hương linh cụ Ông sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Thân Hữu Châu Đốc
Hội Đồng Hương Châu Đốc California
Gia Đình Do Hamide và Gia Đình Do Rohiem