Vô cùng xúc động được tin:  

Ông Lý Ngươn Bá
  

Thân phụ:
Anh Lý Phước Nhương

Tạ thế sáng ngày 31 tháng 10 năm 2008 nhằm ngày 4-10.âl năm Mậu Tý,
tại phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế, Châu Đốc AnGiang VN. Hưởng thọ 86 tuổi.

 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng Anh Lý Phước Nhương và gia đình, xin cầu nguyện anh linh bác trai sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Cựu học sinh trường Trung Học Thủ Khoa Nghĩa
Thân Hữu Thất Sơn Châu Đốc Hải Ngoại
Thân Hữu Thất Sơn Châu Đốc Atlanata Georga

 

Trở lại trang trước