Vô cùng xúc động được tin:

Ông Vũ Văn Đính
Pháp danh Giác Minh
Phu quân của cô Nghiêm Tú Vân
(Cô Út Vĩnh Thái Tường)

Đã từ trần ngày 10 tháng 3 năm 2012, nhằm ngày 18 tháng 2 Âm lịch năm Nhâm Thìn, tại tư gia thuộc thành phố Garden Grove, California. Hưởng thọ 90.

 Chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến, xin cầu nguyện hương linh người quá cố sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Thân Hữu Châu Đốc
Hội Đồng Hương Châu Đốc California