Phân Ưu


Được tin 

Ông Huỳnh Bá Phát tự Xích Tùng (Nhiếp Ảnh Lảo Thành Của Châu Đốc)  

Phụ Thân của Anh Huỳnh Bá Lạc,Huỳnh Xích Hồng, Huỳnh Xích Liệt, Huỳnh Xích Đời, Huỳnh Hồng Lĩnh và chị Huỳnh thị Hồng Oanh.

t trần tại Châu Đốc ngày 31 tháng 3 năm 2005 tức ngày 22 tháng Hai năm Ất Dậu, hưởng thọ 95 tuổi.

 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến cầu nguyện hương linh cụ ông được sớm siêu thoát. 

Thân Hữu Châu Đốc Hải Ngoại

Cáo Phó

Xin chân thành cảm tạ quý vị Thân Bằng Quyến Thuộc, Bạn Bè Thân Hữu đã đến phúng điếu ,tiển đưa cha chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng

Chúng tôi cũng xin cám Ơn các Thân Hữu Hải Ngoại đã gởi lời Phân Ưu

Gia đình Họ Huỳnh

Trở lại trang trước