Trang Chính    Hình Ảnh    Bút Ký    Truyện Ngắn    Truyện Thật Ngắn    TG & Tác Phẩm    Thơ    Di Tích Lịch Sử và Danh Nhân    Đời Sống: Phong Tục & Khoa Học    Sân Khấu/Nghệ Thuật    Hộp Thư    Nhắn Tin    Tin Tức Thân Hữu    Tin Vui    Phân Ưu    SK và Gia Đình    Vui Cười    Ẩm Thực/Gia Chánh    Trang Xuân   


Post Ngày 17-10-14


của gia đình Thầy Bùi Bửu Châu


..... (đọc tiếp)


Post Ngày 19-06-16


Xin chân thành cám ơn lòng nhân ái của quý anh chị.

Sau đây là danh Quý anh  chị giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Văn Ngươn

 

Hội THCD/GA                   

 Atlanta USA

$100

Đặng văn Sáu           

 Atlanta USA

$100

Nguyễn Khương Vinh        

 Atlanta USA

$50

Đặng Văn Tấn        

 Atlanta USA

$20

Bành Kim Hoàng                  

 Atlanta USA

$20

 Lý Phước Nhương 

 Atlanta USA

$20

Trần Ngọc Mỹ                         

 Atlanta USA

$50

Lê văn Ngữ           

 Atlanta USA

$40

Nguyễn văn Phố                     

 Atlanta USA

$20

Trương văn Lạo    

 Atlanta USA

$50

Trần văn Thanh                     

 Atlanta USA

$30

Đoàn Phước Ứng  

 Atlanta USA

$20

Lê Tấn Nghĩa                         

 Atlanta USA

$20

 Kiều Phước Trí      

 Atlanta USA

$20

Nguyễn Văn Hoàng 

 Atlanta USA

$20

Nguyễn Hữu Hào  

 Atlanta USA

$20

Đỗ Long Hưng                       

 Atlanta USA

$50

Dương Ngọc Ánh  

 Atlanta USA

$50

Anh Triết  

 Atlanta USA

$50

Huỳnh Đằm Sắn   

 Atlanta USA

$50

Trần hữu Thanh 

 Atlanta USA

$40

Phượng & Xiêm    

 Atlanta USA

$100

Trần Phi Nga

 Atlanta USA

$50

Đỗ Kim Bảng          

 Atlanta USA

$50

Mã Thành Vinh                       

 Atlanta USA

$20

Anh Chị Dương Văn Chung

Sydney Australia

$50

Phạm Tấn Phước

Maryland USA

$50

Thầy Đoàn Ngọc Cổn

Kentuck USA

$50

Lâm Văn Tỷ

California USA

$50

Lâm Kim Chia

California USA

$50

Lâm Kim Chia

California USA

$50

Đặng Bình Tước

Montreal Canada

$50

Phạm Đoàn Đông

Boston USA

$50

Trần Văn Hưởng

Virginia USA

$50

450 đô của quý anh:

Anh Giang văn Sẻn,

Nguyễn văn Lạc,

Mai Xuân Nghĩa,

Cái văn Cường,

Đặng Hưng Vượng

(cựu SQ T Đ 42 BDQ)

$450

Lý Hồng Hương

$100

Dương Văn Hiệp

$50

Hội thân hữu Châu Đốc

Virginia, Maryland và DC

$500Tộng Cộng:

$2,560


Post Ngày 17-10-14


giúp đở Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai


..... (đọc tiếp)


Post Ngày 17-10-14


đã giúp đở Anh Nguyễn Văn Tuôi..


..... (đọc tiếp)


Post Ngày 5-08-14


của anh Đặng Văn Thân


..... (đọc tiếp)


Post Ngày 20-03-14

Cô Lê Thị Hiền
xin chân thành cám ơn lòng tốt của quý Thân Hữu, quý Bạn Đồng Nghiệp và cựu học sinh TKN đã đóng góp giúp đỡ Thầy Võ Văn Trứ, số tiền nhận được: 1,350 đô
Cô Hiền cho biết cô sẽ không nhận thêm vì cô sẽ gởi tiền này vào ngày mai. Mọi chi tiếc xin liên lạc cô Hiền qua điện thoại: 714-417-2563

Thay mặt Cô Hiền và Gia Đình Thầy Trứ Thành Thật cám ơn Quý Thầy Cô
và Quý Bạn.

Đoàn Đông & Lộc Tưởng


Post Ngày 07-11-13


Kính thưa quý Thầy, Cô, quý anh chị và các bạn , tổng kết tiền trợ giúp bạn Nguyển văn Độ với danh sách đóng góp dưới đây :

 

1        Thầy Đoàn Ngọc Cổn (KY)      $50
2        Cô Vỏ Hồng Phi (CA)                $20
3        Thầy Quý Trần (VA)                 $50
4        Phạm Đoàn Đông (MA)            $100
5        Phạm Tấn Phước (MD)             $100
6        Đổ Cẫm Vân                                $50
7        Trần Ngọc Mỹ ( GA)                $50
8         Huỳnh Ngọc Long ( Canada) $50
9        Đặng Bình Tước (Canda)        $50
10      Trần Trung Chính (CA)           $50
11      Lê Minh Trị (CA)                     $50
12      Thái Sanh Lợi (VA)                 $50
13      Lê Quang Trương (KY)           $100
14       Hứa Minh Đằng ( French)     $50
15      Tạ Duy Phương (VA)              $100
16       Trần Văn Hưởng (VA)           $100
17      Một thân hửu tại Atlanta        $30
18      Đổ Kim Bãng (GA)                 $30
19      Ngô Việt Cương (NC)             $50
20      Huỳnh Thị Bé Năm (WA)      $50
21      Trần Minh Liễm   (MA)          $50
22      Huỳnh Thị Bé Tư (WA)          $50
23      Một người bạn tại Boston       $30
24      Lâm Văn Tỷ (CA)                    $50
25      Tô Văn Ngoan (TX)                 $50
26      Quách Thanh Phương (NY)    $50
27      Cảnh & Bữu Liên (TX)           $50
28      Trần Văn Giai     (MA)           $30
29      Đặng Việt Thắng ( Em Lê) VA        $50
30      Phan Bá Thiện  (CA)              $50
31      Dương Văn Hiệp (VA)           $20
32      Ngô Tấn Hùng (GA)               $50


Tổng cộng:          $1710.00

Lệ phí gởi tiền:    $48.00

Số tiền gởi:          $1662.00

 

Số tiền trên đây đã được chuyển về cho bạn Trương Hưng tại Châu Đốc và Trương Hưng sẻ đại diện trao lại tận tay bạn Nguyển Văn Độ, biên nhận sẻ được thông báo khi nhận được.


Thay lời cho Nguyển Văn Độ và gia đình, chúng tôi xin chân thành tri ân quý Thầy, Cô, quý anh chị và các bạn đã đáp ứng nhiệt tình và nhanh chóng lời kêu gọi trợ giúp cũa chúng tôi.


Xin hồi hướng tất cả công đức này đến quý vị và gia đình.


Kính báo,


Phạm Tấn Phước
Trương Hưng

 


Post Ngày 22-10-13


Thư Anh Phạm Tấn Phước kêu gọi giúp đở anh Nguyễn Văn Độ (Sáu Độ)...
.... Xem TiếpPost Ngày 20-05-13

Tổng Kết Tiền Giúp Đở Anh Võ Văn Be


Trước hết xin cám ơn tấc cả quý đồng hương đã nhiệt tình ủng hộ lời kêu gọi giúp đở anh Võ Văn Be. Số tiền nhận được tổng cộng 2,800 đô do quý đồng hương gởi cho tôi hoặc anh Đặng Văn Tấn và Thất Sơn Châu Đốc. Số tiền này anh Tấn đã gửi về Tân Châu cho chị Be cả thảy 6 lần như sau:

          1 - Ngày 31-10-2012 300 + 5(cước phí) = 305 đô.
          2 - Ngày 01-12-2012 300 + 5(cước phí) = 305 đô.
          3 - Ngày 02-01-2012 200 + 4(cước phí) = 204 đô.
          4 - Ngày 07-02-2012 200 + 4(cước phí) = 204 đô.
          5 - Ngày 01-03-2012 300 + 5(cước phí) = 305 đô.
          6 - Ngày 15-05-2012 1442+25(cước phí) = 1467 đô.
          Cộng 10 đô tiền tem gửi cám ơn những thân hữu không có email address.

          Tổng Cộng: 2,800 đô. Tất cả những receip gửi tiền anh Tấn đang lưu giử, nếu có vị nào thắc mắc xin vui lòng liên với chúng tôi qua địa chỉ email của tôi: hoangngabanh@yahoo.com hoặc thư về địa chỉ 962 Holly Hedge Rd, Stone Mountain, GA 30083.

Thay mặt gia đình anh Võ Văn Be xin chân thành cám ơn lòng tốt của quý đồng hương.

Bành Kim Hoàng


Post Ngày 02-10-12

Kêu Gọi Giúp Đở Bạn Đồng Hương, Anh Võ Văn Be
Thương Phế Binh VNCH


Xin chia nỗi bất hạnh của một đồng hương, chiến hữu Thương Phế Binh, Trung Úy VÕ-VĂN-BE đã gánh quá nhiều bất hạnh trong hơn 38 năm qua. Anh tốt nghiệp khóa 2/68 Sĩ Quan Đồng Đế Nha Trang. Số quân 65/511987. Phục vụ tại Tiểu Đoàn Thanh Long, Tiểu Khu An Giang. KBC 4280, cấp bậc Trung Úy, tăng cường cho Tiểu khu Chương Thiện bị thương ngày 29-4-1974 tại Gò Quao Chương Thiện. Thương tật: Mù 2 mắt, cụt 2 tay. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75 về cư ngụ tại Tân Châu...
(đọc tiếp....)


Post Ngày 02-12-11


Kính thưa Quý anh chị và Quý Bạn

Tin từ Châu Đốc bạn Huỳnh Văn Hội (con trai Đại Đồng) đang gặp hoàn cảnh khó khăn, hiện anh đang bị ung thư cuống họng, vợ là Nguyễn thị Tuyết Mai cũng đang bị ung thư phổi, chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng dù chỉ 5, 10 đô của quý vị cũng là niềm vui lớn lao của anh chị Hội. Tiền cứu trợ xin gởi về chị Lê kim Hoàng.

Hoang Kim Le,
1049s Capital Ave
San Jose CA 95127
Điện Thoại: (408)-466-4660


Post Ngày 20-08-11


Trợ giúp em Nguyễn Minh Trí


..... (đọc tiếp)


Post Ngày 16-08-11


Của Ánh Tuyết


..... (đọc tiếp)


Cậu bé không tay


Post Ngày 17-05-11

Thân gởi Quý thân hữu  ,
Tình cờ đọc được bài báo Cậu bé không tay học giỏi (click vào đây để đọc bài báo này) , tôi lặng người nhìn em bé mà rơi lệ !! Em lại cùng quê với chúng ta , Thạnh Mỷ Tây ( Kinh Xáng Vịnh Tre ), Châu Phú . Xin hãy đọc hết bài báo , nếu quý vị cảm thương hoàn cảnh của em , tôi sẻ collect tiền đóng góp gởi về cho em mua sách vở tiếp tục học hành . Của ít lòng nhiều, tùy lòng hảo tâm của quý vị $5, $10 ……không nhiều  đối với chúng ta ,  với em là cả một tương lai . Cám ơn quý thân hữu , Quà cho em xin gởi  :

Pham Tan Phuoc
19106 Wheatfield Dr
Germantown, MD 20876
Email: phuoc.pham@hp.com


Post Ngày 30-09-10


của Thầy Phạm Thanh Liêm


Thân Gởi: Quý Thầy Cô và Quý Anh Chị Em Đồng Hương

Tôi là Phạm Thanh Liêm 87 tuổi, cựu giáo viên trường trung học Nguyễn Hữu Cảnh Châu Đốc. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, vợ tôi bị tai biến mạch máu não phải nằm liệt giường suốt 4 năm và đã mất vào mùng 6 tháng 6 âm lịch. Giữa lúc đang lo cúng thất cho bà ấy thì tôi lại bị tai nạn trong một chuyến đi xa bằng xe đạp. Bị té gãy xương đùi, họa vô đơn chí, các con của tôi phải chạy vạy sang sạp bán ở Châu Đốc để lo chi phí chuyển tôi lên trung tâm chỉnh hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Con gái lớn của tôi gọi báo tin cho cô Trương Thị Trúc (giáo viên văn trường Thủ Khoa Nghĩa ngày xưa) về tình hình trên và cô đã báo tin cho cô Võ Hồng Phi (cựu giáo viên văn trường Thủ Khoa Nghĩa) ở California. Tiếp đó cô Phi đã nhanh chóng liên hệ e-mail cho Thất Sơn Châu Đốc. Chính tại địa chỉ này gia đình chúng tôi đã được cứu giúp sẻ chia. Thật sự là tôi đã bật khóc khi nhận được 1,150 USD từ hội này.

Ôi! Tình thầy nghĩa bạn đồng hương sao mà cao quý đến thế. Cám ơn Quý thầy cô và anh chị đồng hương đã chia sẻ cho gia đình chúng tôi lúc quá gian nan này. Món quà đã đã chất chứa đầy ấp tình người rất đẹp.

Ơn sâu tình dày đó, gia đình chúng tôi xin khắc ghi và mãi mãi không bao giờ quên về nghĩa cử đầy ấp tình người này.

Thân mến
Phạm Thanh Liêm

Tái Bút: địa chỉ email này là của cháu ngoại tôi “uypioneervn@gmail.com”, Huỳnh Đức Uy (DT: +84 908 179786).


Danh Sách Thầy Cô và Quý Anh Chị
             Hảo Tâm

Cô Hồng Phi                          $102
Sách anh Chung                    $100
Thầy Cổn & Cô Yến            $100
Đông và Lộc Tưởng             $148
Lợi & Đỗ Binh                     $50
Hoàng Giáp                           $100
Kim Bảng Kim Điền             $50
Trần Văn Hưởng                   $100
Phạm Tấn Phước                   $20
Minh Đằng & Xuân Mai      $30
Nguyễn Định Tường             $20
Cẩm Vân                                $100
Ngụy Ngưỡng Hiền              $50
Lý Phước Nhương                $25
Trần Ngọc Mỹ                       $25
Thầy Nguyễn Tấn Thuận       $50
Tiệm vàng Ngọc Lê              $100

Tổng cộng                             $1,170

Tiền cước phí                        $20

Còn Lại                                 $1,150

 

 
Kính thưa Quý anh chị và Quý Bạn

Chúng tôi nhận thư của Cô Hồng Phi báo tin Thầy Phạm Thanh Liêm (em Cô Nghĩa dạy trường Nữ Tiểu Học Châu Đốc) đang gặp hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trong thư cô viết:


"Lộc Tưởng thân,

Cô là Hồng Phi đây, trước chúc em và gia đình mọi việc hanh thông, sau là có một chuyện hỏi ý kiến hai em. Ở trường Bán Công Châu Đốc có thầy Phạm Thanh Liêm dạy Việt Văn, thầy cũng là một nhà văn, hiện 84 tuổi. Gia cảnh khó khăn. Ngày trước, cô Tuyết Mai, cô Cúc và cô ở trọ nhà này. Vợ của thầy bị Stroke nằm một chỗ mấy năm nay rồi. Năm ngoái khi cô biết tin thì cô có gởi chút đỉnh giúp vợ thầy, cô có nhờ cô Cúc gợi ý nhờ web của em phổ biến hoàn cảnh gia đình thầy để học trò của thầy biết mà giúp đỡ, nhưng mà thầy Liêm không muốn, nên cô lại thôi. Hôm nay cô được tin vợ thầy qua đởi vào tháng 6 vừa qua, và thầy bị té xe đạp gãy xương chân. Con gái phải sang sạp buôn bán ở chợ để lấy tiền chở thầy lên Saigon chữa trị. Cô nghĩ gia đình thầy hiện ở trong hoàn cảnh vô cùng eo hẹp, khó xoay sở. Em nghĩ xem có cách nào giúp đỡ cho thầy Liêm không? Đưa tin lên web của em có tiện không? Cô nghĩ chuyện này phải cần "ba cây chụm lại mới nên hòn núi cao" được. Nếu em đứng ra thu gom tiền, cô đóng góp 100 đô. Thầy Liêm đang điều trị ở Sài Gòn nên tiền trợ giúp xin gởi cho con gái của Thầy:


Phạm Ngọc Kim Châu
61 Đường Nguyễn Đình Chiểu
Phường Châu Phú A, Thị Xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang
Việt Nam

Thân mến,
Hồng Phi"


Quý anh chị và Quý Bạn muốn giúp đở Thầy Liêm, có thể gởi thẳng về Châu Đốc hoặc gởi về TSCĐ (xin email trước thứ ba ngày 7 tháng 9 vì ngày 7 Tây chúng tôi sẽ gởi phần tiền đang có sẽ thông báo số tiền và danh sách quý vị có lòng hảo tâm).

Thành thật cám ơn quý anh chị và quý bạn

Đoàn Đông, Lộc Tưởng.


Gây quỹ Hội Tình Thương từ "Cuốn Nội Ngoại Đều Thương" của anh Dương Văn Chung ...
.... Xem Tiếp


Cứu trợ chị Đặng Ngọc Sương ...
.... Xem Tiếp


Post Ngày 17-02-09


của Thầy Cô từ Châu Đốc


Thư Cô Hiền kêu gọi đóng góp quà tết cho Thầy Cô ở VN ...
.... Xem Tiếp


Được tin cô Nguyễn thị Huệ vợ Thầy Tốt bị tai biến mạch máu não. Hiện nay đang hôn mê ở bịnh viện Chợ Rẫy ...
.... Xem Tiếp


Được tin Thầy Đinh Minh Hồng bị tai biến mạch máu não. Hiện nay đi đứng rất khó khăn ...
..... Xem Tiếp