Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Trang Xuân     Sức Khỏe và Gia Đình    Vui Cười    Tin Vui    Phân Ưu   
Cùng Tác Giả   

 

NGŨ ÐẠI MỸ NHÂN - TRẦN VIÊN VIÊN

chuvươngmiện

 

Năm 163 miền tây bắc trunghoa đói kém kinh khủng, dânchúng ăn rễ và vỏ cây, khi hết cây cỏ họ phải ăn đất. Vậy mà vua Minh Tự Tôn [tức vua Sùngchính] vẫn bắt họ è cổ ra đóng thuế để có tiền nuôi binhlính đánh nhau với nhà MãnThanh, thuế tăng lên gấp 16 lần bìnhthường.

Bị dồn vào thế cùng, dânchúng phải họp nhau làm loạn, làm giặc. Cả ngàn đồng một lít gạo dânchúng làm sao chịu cho nổi, trong khi đó bọn vua quan, quítộc rất phèphỡn, có người làm chủ cả triệu mẫu đất [ 50.000 hecta] bắt nôngdân nộp thuế đều đều loạn nổi lên bắt đầu từ miền tây, tiềptheo là Sơnđông ở miền Ðông [ nước tề cũ]

Hội kín Bạch Liên Giáo gần hàng vạn tínđồ kéo nhau đi cướp bóc, chém giết các quan lại, phía Ðông Nam một tên cướp cũng chiếm đảo Ðàiloan.Tóm lại từ năm 161 đến 1649 không nơi nào trên đất nhà Minh yên, đã đến lúc nhà Minh phải sụpđổ.

Hai viên đầu đảng được nôngdân ùn ùn theo là Trương Hiến Trung va Lý Tư Thành [sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê trang 160 -quyển 2] Trương Hiến Trung không đáng kể, lựclượng đáng kể là Lý Tư Thành [tự xưng là Sấm Vương] được tam bang tứ trại trong gianghồ yểmtrợ, trong các đồngdạo võlâm thời bấygiờ có phái Hoasơn là mạnh nhất hổ trợ tối đa [cụ thế là Viên Thừa Chí] là con trai của đốc quân đại tướng Viên Sùng Hoán.

Tứ đại mỹnhân trong vănchương cổ Trunghoa ngày xưa là:

-Tây thi -lạc nhạn[ nhạn rơi]

-Chiêu Quân - trầm ngư [cá lăn]

-Ðiêu thuyền -bế nguyệt [trăng thện]

-Dương Ngọc Hoàn -tú hoa [ hoa nhường]

Trong bốn vị đại Mỹ nhân này thì người thứ ba [tức Ðiêu Thuyền ] chỉ là nhânvật hưcấu của đại vănhào La Quán Trung mà thôi, thực tế trong thời tam quốc không có người nữ nào thự danh là Ðiêu Thuyền cả, Tây Thi thời chiếnquốc người nước Việt [nguyên giai nhân giặt lụa ở bến trữla,Chiêu Quân thời Tây Hán, Dương Ngọc Hoàn thời trung Ðường.

Đến thời Minh mạt Thanh sơ. ở Trung Hoa xuất hiện thêm một mỹnhân nữa tên là Trần Viên Viên sắc đẹp và tàinăng có lẽ không thua ba mỹnhân trên, nhưng về phá tướng, làm quốcGia gia vong thì có lẽ Trần Viên Viên là người đứng đầu ổ đoạntrưòng.

Trần Viên Viên là gái yên hoa lầu xanh, nức tiếng ngoài những vương tôn vọng tộc, ngay vua Sùng Chính, Ngô Tam Quế, lý Tư Thành cũng vì nàng mà nhà tan cửa nát,mât mạng mất nước. Trước khi đề cập tới ngũ đại mỹnhân Trần Viên Viên xin tóm tắt sơsài qua bộ phim Bích Huyết Kiếm bộ này được dàndựng theo tácphẩm của đại vănhào KimDung ở hồngKông, bộ này được sáng tác trước bộ Lôc Ðỉnh Ký.

Bị kế ly gián của Hoàngthái Cưc vua nhà Thanh nên vua SùngChính đanghi giết chết oan cha của Viên thừa chi là Viên Sùng Hoán, nên Viên Thừa Chi được các sư huynh sư đệ phò trợ hết mình [ để trả thù cho cha ] tức là phải tiêu diệt nhà Minh, trong những người nay gồm có Qui Tân Thịu, Phùng nan Ðịch, ngoài ra còn thêm Ngũ Ðộc giáo mang hết nhân lực ra yểm trợ cho sấm Vương Lý tư Thành.

Dân chúng đã lầmthan thốngkhổ cuối nhà Minh, baonhiêu hòakiệt theo Sấm Vương làm loạn kéo xập nhà Minh. Nhờ kiếm được tấm bản đồ [tầm bảo] mà kiếm ra được kho tàng. Sấm Vướng quá thànhcông khi mang quân vào TràngAn, Sấm Vương cho quân lính của mình tựdo ăn cướp thả cửa ba ngày ba đêm sau đó ổnđịnh và đăngcơ làm vua.

Tất cả anhhùng hàokiệt trong tam bang tứ trại đều bị thanhtrừng, ai maymắn thời chạy thoát. Lý Tư Thành sau đó lại lộ ra bảnchất của một kẻ cônđồ, không có lýtưởng gì cả, dân chúng lại khổ hơn dưới thời Minh Sùng Chính.

Trở lại chuyện Mỹnhân Trần Viên Viên trước đó vì quá nổi tiếng, nên được đem nạp cho vua Sùng Chính, ở trong nội cung được vài tháng, vì quá say mê nhansắc của nàng và tửu sắc quá độ nên nhà vua bị bệnh đau liệt giường sau nghe lời cangían của triêuđình vùa Sùng Chính gả Trần Viên Viên cho Ngô Tam Quế đang trấnthủ ở Sơn Hải Quan làm thiếp, Trần Viên Viên vốn là tìnhnhân của Sấm Vương Lý tư Thành, nên Lý Tư Thành bèn nổi loạn, cuộc nổi loạn này có hai mụcđich:

1/muốn chiếm cho được giangsan nhà đại Minh

2/Muốn cướp lại mỹnhân Trần Viên Viên

Lúc Lý tư Thành chiếm TràngAn, người mà Lý tư Thành sợ nất là Ngô tam Quế. Lúc đó thời Ngô tam Quế đi hàng hai, là có thể theo Lý tư Thành, mà cũng có thể mở cửa Sơn Hải Quan cho quân Thanh nhập quan giúp nhà Minh. Lý tư Thành bỏ ra 40.000 lạng bạc để tặng Ngô tam Quế nhưng Quế không cần vàng bạc mà chỉ một điếu kiện tối hậu là mỹnhân Trần Viên Viên, quá nóng nẩy và bộp chộp Lý tư thành phái tướng mang 20.000 quân cấp kỳ tấncông Ngô tam Quế, nhưng Lý Tư Thành thua, Ngô tam Quế hy vọng đuôi được lý Tư Thành rồi nhường cho nhà Thanh một số quyềnlợi nào đó thì họ sẽ rút quân về mãnChâu, Không dè phụchính của nhà thanh Lúc đó là hoang thục Ða Nhĩ Cổn [chú ruột cả vua Thuận trị], đưa vua Thuận trị vào Bắc Kinh lên ngôi [lúc đó mới vừa 7 tuổi] Quế được tin như người mất hồn, suốt ngày đóng cửa không tiếp ai, vừa mất ngôi vua lại bị nhà Thanh ápchế.

Trong một buổitiệc ở cung đình phụ chính của vua Thanh là Ða Nhĩ Cổn hỏi Bình tây Vương Ngô Tam Quế rằng:

-Lýdo nào mà khanh mở cửa Sơn Hải Quan cho quân Thanh tràn vào chiếm luôn nhà Minh?

Ngô Tam Quế tâu:

-Chả có lydo chínhdáng nào cả, cả đời thân chỉ có yêu saymê duynhất một ngườì là Trần Viên Viên, mà nay nàng lọt vào tay Lý Tư Thành, thì bằng mọi cách mọi giá thần phải đoạt lại cho bằng được, Quê hương tổquốc dântộc chẳng qua cũng chỉ là một cách nói, bây giờ mỹnhân Trần Viên Viên đã ở trong tay thần, thì mộng ước cũng kể như đã thỏa,

Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn hỏi tiếp:

-Vậy ngưới có biết ta mang quan nhập quan vào trung nguyên để làm cái gì không?

Ngô tam Quế thưa [không?]

Da Nhĩ Cổn ôntồn đáp:

-Ta cũng y như nhà ngươi vậy, nhà Thanh ta cũng không màng. làm vua ta cũng không màng, trong đời của ta, ta chỉ yêu có mỗi Trang Phi, mà nàng lại là hòanghậu [vợ của vua anh] ta giết chết hoàng huynh Hoàng Thái Cực cũng vì nàng, mà ta xua quân chiếm toàn bộ đất đai của nhà Minh cũng vì nàng, chớ ta có biết chiếm giangsan nhà đại Minh để làm cái gì?

Vua Sùng Chính tựtử chết, công chua TrườngBình đi tu theo Thiết Kiếm môn pháp hiệu là Cửu Nạn sư thái, Nhà Minh đã làm khổ bá tánh, sấm Vượng lại làm khổ hơn, sau cùng dẫn đến mất nước cho nhà Ðại Thanh.

 

chuvươngmiện