Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Tin Vui   
Cùng Tác Giả   


Lá Thư Từ kinh Xáng

Vài hàng về “U-ru”

 

Kinh xáng Bốn Tổng ngày 26-8-2009

Thưa chị Nguyễn Thị Hải Hà,

 

Tui lui cui coi sắp nhỏ đi cắm câu dìa rồi vô ngồi đọc ba cái vụ “u-ru của chị; tiện thể có vài hàng này cùng chị. Ở miệt trên chị thì chị gọi cây u du thành “u-ru”, nhưng miệt kinh xáng tụi tui thì ai ai cũng kêu giống cỏ này là u du không hà.

 

Như chị nhìn tấm hình dưới đây, đây là loại u du có lá rất bén như trong bài chị kể, không khéo nó cắt đứt tay chảy máu như chơi.

 

Scan10002

Bông lục bình và u du khía sau nhà tui

 

Còn tấm hình phía dưới là loại u du dường như không có lá hay còn kêu là u du tròn.. Thiệt tình ra, nó cũng có lá nhưng hình dáng nó rất nhỏ và mịn đăm ra từ những chum bông nên khó phân biệt được cái nào là bông và cái nào là lá.

 

Hai giống này thì miệt ruộng tụi tui hồi còn làm lúa mùa thì ôi thôi nó mọc nhiều vô số kể; nhứt là thời kỳ mở lâm khẩn đất làm ruộng mấy cái giống đưng, năn, lác, u du này nó chiếm đa phần trong các loài cỏ đa niên nơi các cánh đồng hoang vu thuở trước. Nay thì làm lúa thấn nông nên lác, u du gì cũng đành chịu chết ráo trọi chị à.

 

 

Scan10006

Lục bình, bông súng và u du tròn sau nhà tui

 

 

Thưa chị,

 

Đó là tui nói theo kiểu nhà quê tụi tui, và gọi giống cỏ đa niên này như vậy. Chứ hồi nhỏ tụi tui hồi còn đi học, có đọc sách của thầy Phạm Hoàng Hộ thì tui nhớ, nếu không lầm, thì u du có cả thảy bảy loại khác nhau, như trí nhớ mang máng của tui như sau:

1/ U du (Cyperus elatus)

2/ U du tay (Cyperus đigitatus)

3/ U du Ohwi (Cyperus Ohwii)

4/ U du cao (Cyperus exaltatus)

5/ U du kết lợp (Cyperus imbricatus)

6/ U du cát (Cyperus alopecuroides)

7/ U du thưa (Cyperus distans)

 

Còn dân chơi cây kiểng gọi loại u du này là thủy trúc; tui cũng nghe nói tuốt bên Mỹ dân chơi cây dưới nước gọi loại u du này là cỏ dù (Umbrella plant), gốc gác từ bên Phi châu, vì lá và bông của chúng giống như cây dù giương ra để che mưa che nắng vậy. Người ta kêu cái tên này như vậy cũng hợp với câu ca dao của mình:

“Bồng em tới đám u du,

 Mua một cây dù che nắng che mưa.”

 

Vài hàng về “u-ru”, xin thưa cùng chị vậy.

 

Nay thư,

Hai Trầu