Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Gia Chánh   
Xuân Bính Tuất 2006    Xuân Đinh Hợi 2007   

 

NGHE

Tết đến, xuân về họ chúc nhau,
Bon chen, mưu mẹo để làm giàu.
Xuân qua, xuân lại, e tàn tạ.
Hãy hưởng mau đi kẻo chóng già.

Rạo rực xuân nầy họ kháo nhau,
Ba chân, bốn cẳng chạy về mau.
Mua vui thể xác trên trinh nữ,
Chẳng động lòng nhân nỗi khổ đau.

Lẳng lặng mà nghe họ réo nhau,
Nhanh chân cả lũ rũ về mau.
Cong lưng, uốn gối, đồ gian trá,
Vái lạy, van xin, hói cả đầu.

Xấu hổ mà nghe họ nói sang,
Tụ ba, tụm bảy để khoe khoang,
Ăn chơi, nhậu nhẹt trò dâm đảng,
Chỉ biết có mình lũ sói lang.

Nguyễn Hoài Phương Trúc.