Trang Chính Trở lại trang xuân

Ch Tết

             Phm Hng Đm

 

Sángquê nhà mùng một Tết

đây chuẩn bị đón giao thừa.

Cũng bánh chưng, dưa hồng , mức kẹo

Tết vẫn không về, Xuân vẫn chưa.

 

Thèm chút nắng quê nhà tháng Chạp

con bươm bướm lượn hiên ngoài

Bên đàn em nhỏ đùa trên cỏ

Mẹ hong chuối, cha tỉa mai.

 

Xuânquê nhà, Đông Bắc Mỹ

Thay xác pháo hồng hoa tuyết rơi.

Anh đốt nến thắp lên nỗi nhớ

Lòng mềm như sáp chảy đầy vơi.

 

Xuân thêm lần nữa, Xuân bao nhiêu?

Dán lên câu đối, đối bao điều,

Riêng chung cộng lại đời thêm tuổi

Tháng muộn, năm phiền gôm dựng nêu.

 

Xuân biết bao giờ Xuân chung?

Biếctrên cây thắm vào lòng

Áo em mới cả sông núi

Đượm tỏa ngoài đồng quê với hương.

 

                                      Phạm Hồng Đậm

Trang Chính
Trở lại trang Xuân